หน้าหลัก ประวัติสำนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเนียบขนส่งจังหวัด อัตรากำลัง ติดต่อเรา แผนที่สำนักงาน
  เบอร์โทรศัพท์
   
     
ขนส่งจังหวัด
        โทร. 034-820903
          โทร. 034-427126
          โทร 034-820896-8 ต่อ 111
   
งานบริหารทั่วไป
        โทร.034-820896-8 ต่อ 113
          โทร. 034-820903
          โทร. 034-427126
          โทรสาร 034-820903
   
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
        โทร. 034-820896-8 ต่อ 112
   
ฝ่ายทะเบียนรถ
        โทร. 034 820896-8 ต่อ 103
งานทะเบียนรถยนต์
        โทร. 034-820896-8 ต่อ 103
งานทะเบียนรถยนต์
        โทร. 034-820896-8 ต่อ 102
งานทะเบียนรถขนส่ง
        โทร. 034-820896-8 ต่อ 114
งานตรวจสภาพรถ
        โทร.034-820896-8 ต่อ 105
   
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
        โทร.034-820896-8 ต่อ 108
ห้องทดสอบ E-exam
        โทร.034-820896-8 ต่อ 109
 
 


 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  
ที่อยู่ 119 หมู่1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 034-820896-8 โทรสาร : 034-820903
e-mail : samutsakhon@dlt.go.th